สาธารณะสุข

สธ. แนะช่วงอยู่บ้าน ให้กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ ยุงลาย ป้องกันไข้เลือดออก

สธ. แนะช่วงอยู่บ้านเพื่อป้องกันโควิด-19 ให้ประชาชนกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ ยุงลาย เตรียมป้องกันไข้เลือดออกช่วงหน้าฝน ปีนี้พบผู้ป่วยแล้ว 8,746 ราย