สาธิตเกษตร

สาธิตเกษตรฯ ประกาศ ห้ามนำชื่อ-สัญลักษณ์โรงเรียน ไปเอี่ยวการเมือง

สาธิตเกษตรฯ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ออกประกาศมีเนื้อหาระบุว่า ตามที่มีชื่อโรงเรียนสาธิต