สานต่องานที่พ่อทำ

ต้นทางแห่งความสุข(การบริหารจัดการน้ำ) | สานต่องานที่พ่อทำ ตอนที่ 1

“ จากพื้นที่ต้นน้ำที่ถูกบุกรุกทำลายจนเต็มไปด้วยปัญหาถาโถม ทั้งน้ำท่วม น้ำแล้ง และไฟป่า กลับพลิกฟื้นความอุดมสมบูรณ์ให้ชาวบ้านอยู่ดีกินดีอีกครั้ง ด้วย ศ […]