สามง่าม

แม่น้ำยมอาการหนัก! แห้งแล้งต่อเนื่องนานกว่า 3 เดือน

แม่น้ำยมในพื้นที่ ต.รังนก อ.สามง่าม จ.พิจิตร ซึ่งเป็นพื้นที่หลังเขื่อนยางตอนบนของแม่น้ำยม ยังมีสภาพแห้งแล้งต่อเนื่องเป็นระยะเวลากว่า 3 เดือน