สามย่าน

อุโมงค์ทางเชื่อม MRT สามย่าน

อุโมงค์ทางเชื่อม MRT สามย่าน สู่ห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองแห่งใหม่ สามย่านมิตรทาวน์ ที่ยังคงได้รับความจากประชาชน ที่แวะเวียนมาถ่ายภาพ และเดินผ่านไปเที่ […]