สายการบินต่างชาติ

ไฟเขียว! 10 สายการบินต่างชาติ เปิดเที่ยวบินเข้าประเทศไทย โควิด19 ผ่อนคลาย

กระทรวงคมนาคม รายงานว่า รัฐบาลอนุญาต 10 สายการบินต่างชาติ เปิดจำหน่ายตั๋วและเปิดบริการเที่ยวบินเข้าประเทศไทย หลังจากสถานการณ์