สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส

ตั๋วบุฟเฟ่ต์ บางกอกแอร์เวย์ส ขายบัตรอีลิทใบละแสน! เดินทางได้ไม่จำกัด

สายการบิน บางกอกแอร์เวย์ส เปิดบริการบัตรสมาชิก Bangkok Airways Elite Card จ่ายค่าสมาชิกครั้งเดียว ให้ผู้โดยสารเดินทางเที่ยวบิน