สายการบินไทยเวียตเจ็ต

สวนกระแส! เวียตเจ็ต ยังคงขยายธุรกิจการบินอย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางโควิด19

ท่ามกลางสถานการณ์โควิด19 เวียตเจ็ท เป็นเพียงสายการบินเดียวที่ยังขยับขยายธุรกิจเพิ่มจากปีก่อน ทั้งรับสมัครพนักงานใหม่ และพนักงานก็ไม่โดน