สายด่วน1323

คนไทยต้องการที่พึ่งทางใจ แห่โทร สายด่วนสุขภาพจิต กว่า 7แสนครั้งในรอบ 10 เดือน

ในรอบ 10 เดือน มีคนไทยโทร สายด่วนสุขภาพจิต 1323 ทั้งหมด 700,000 สาย (ข้อมูลถึง ส.ค. 61) หรือเฉลี่ยวันละประมาณ 2,333 สาย เฉลี่ยชั่วโมงละ 97 คน แต่เจ้าห […]