สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

การบินพลเรือนฯ ไฟเขียว ให้บริการอาหาร-เครื่องดื่ม สำหรับสายบินภายในประเทศ

การบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ประกาศปลดล็อก ให้บริการอาหาร-เครื่องดื่ม และของที่ระลึก อนุญาตให้ถอดหน้ากากขณะรับประทานอาหารได้

กพท. คุมเข้ม ปรับเงื่อนไขเข้า-ออกประเทศ สำหรับต่างด้าว-บุคคลในข้อตกลงพิเศษ

วันนี้ 3 ส.ค. 63 สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย หรือ กพท. ได้ประกาศเงื่อนไขในการอนุญาตให้อากาศยานทำการบินเข้า-ออกประเทศไทย (ฉบับที่ 3)

ประกาศเงื่อนไข สนามบิน ขึ้น-ลง ภายใน-ระหว่างประเทศ

สนามบิน ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง เงื่อนไขและเงื่อนเวลาในการใช้ท่าอากาศยานเพื่อการขึ้นลงของอากาศยาน

แอนตี้โดรน! ทอ.ติดตั้งเครื่องตัดสัญญาณโดรนรอบพระบรมมหาราชวัง-สนามหลวง

จากกรณีที่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ออกประกาศห้ามใช้โดรน หรืออากาศยานไร้คนขับ บริเวณพระบรมมหาราชวัง-สนามหลวง และในเขตรัศมี 19 กิโลเมตร ล่าสุด เจ้าหน้าที่นำเครื่องตัดสัญญาณโดรนเข้าติดตั้งในพื้นที่แล้ว

ประกาศฉบับ 2 ห้ามบินโดรนเหนือพระเมรุมาศทั่วประเทศ

สำนักการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ออกประกาศฉบับที่ 2 ห้ามบินโดรน เข้าไปในเขตพื้นที่ ซึ่งเป็นที่ตั้งของพระเมรุมาศจำลอง และซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ในเขตปริมณฑล และในส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ รวมถึงเขตพื้นที่โดยรอบรัศมี 9 ก.ม. เป็นเขตเมือง เขตหมู่บ้าน ชุมชน หรือพื้นที่ที่มีคนมาชุมนุมอยู่ ผู้ใดฝ่าฝืนถือว่ามีความผิดตาม กฎหมายต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปีหรือปรับไม่เกิน 4 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ