Tag: สิงคโปร์

ค่าครองชีพ

“สิงคโปร์”ครองแชมป์ ค่าครองชีพสูง ขณะที่ “ไทย” ติดอันดับรวม 4 จังหวัด

13 สิงหาคม 2562

ข้อมูลจากเว็บไซต์ numbeo.com เว็บไซต์ฐานข้อมูลด้านค่าครองชีพที่ใหญ่ที่สุดในโลก ได้เปิดเผยดัชนีค่าครองชีพทั่วโลก ปี 2562 โดยคำนวณจากค่าสินค้าอุปโภคบริโภค ค่าอาหารในร้านอาหาร ค่าเช่าที่พักอาศัย และกำลังซื้อของประชากรในเมือง ในส่วนของประเทศในกลุ่มอาเซียน  จะเห็นว่าประเทศสิงคโปร์ยังคงเป็นประเทศที่มีค่าครองชีพสูงที่สุดอันดับ 1 ในขณะที่กรุงเทพมหานครเป็นอันดับ 2 และ รองลงมาอันดับ 3 และ 4 เป็นเมืองพัทยาและภูเก็ตตามอันดับ ส่วนเชียงใหม่จัดเป็นอันดับที่ 6 จากตาราง หากเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายของเมืองสิงคโปร์และกรุงเทพ จะมีรายละเอียดดังนี้ ค่าใช้จ่ายของประชากร …

อ่านรายละเอียด

ข่าวแนะนำอื่นๆ