สิทธา มูลหงส์

พ่อเมืองน่านตั้ง กก.ร่วมกับคณะสงฆ์ สอบหาความจริง’พระแชทซื้อผู้ชายกิน’

ผู้ว่าราชการ จ.น่าน ตั้งกรรมการร่วมกับคณะสงฆ์ในพื้นที่เพื่อดำเนินการกรณีพระอาจารย์กลุ่มหนึ่งส่งข้อความแชทฉาวซื้อบริการทางเพศเด็กหนุ่ม