Tag: สิทธิบัตรกัญชา

สั่งกรมทรัพย์สินทางปัญญายกสิทธิบัตร “กัญชา” เร่งด่วน

29 มกราคม 2562

“สนธิรัตน์”มอบอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา สั่งยกคำขอจดสิทธิบัตร “กัญชา” 7 คำขอเป็นกรณีเร่งด่วน ตามคำสั่ง คสช. เหตุผิดมาตรา 9 (5) แต่ผู้ยื่นขอยังมีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งได้ภายใน 60 วัน ด้าน อภ. หนุนเลิกสิทธิบัตรกัญชา เพื่อเดินหน้าทางการแพทย์ได้มั่นใจ ตามที่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มีคำสั่งที่ 1/2562 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยสิทธิบัตรและมาตรการด้านสิทธิบัตรเป็นกรณีพิเศษ เพื่อให้สามารถนำกัญชามาศึกษาวิจัยสร้างประโยชน์ทางการแพทย์ได้ เมื่อวันที่ 28 ม.ค.2562 ที่ผ่านมานั้น นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ …

อ่านรายละเอียด

ข่าวแนะนำอื่นๆ