สินเชื่อกู้ภัยโควิด19

เช็กเงื่อนไข สินเชื่อกู้ภัยโควิด19 จากออมสิน กู้ด่วน 10,000 บาท ผ่านแอป MyMo

ธนาคารออมสิน ได้ออก สินเชื่อสู้ภัยโควิด 19 ให้กับรายย่อย ซึ่งจะปล่อยกู้รายละไม่เกิน 10,000 บาท เพื่อบรรเทาและเยียวยาผู้ที่ได้รับผล

เช็กด่วน! ออมสิน อัปเดตวิธีลงทะเบียนขอ สินเชื่อกู้ภัยโควิด19 ผ่าน แอปฯ MyMo ให้กู้ไม่เกิน 10,000

ตามที่ ที่ประชุม ครม. มีมติเห็นชอบให้ขยายเวลามาตรการขอ สินเชื่อสู้ภัยโควิด19 ของธนาคารออมสินออกไป จากเดิมกำหนดขยายเวลาขอสิน