สินเชื่อธกส.

รัฐบาลอัดฉีดกว่า 3 แสนล้าน! ผ่าน สินเชื่อธกส เสริมแกร่งเศรษฐกิจฐานราก

สินเชื่อธกส เศรษฐกิจฐานรากรัฐบาลอัดฉีดเม็ดเงินกว่า 3 แสนล้าน สู่โครงการเศรษฐกิจพอเพียงสร้างไทย แบ่งเป็นงบสนับสนุนโดยตรงกว่า 50,000 ล้านบาท

www.baac.or.th ธ.ก.ส. แจ้งผลการลงทะเบียนสินเชื่อกว่า 970,000 ราย

www.baac.or.th ธ.ก.ส. เผยยอดการลงทะเบียนสินเชื่อฉุกเฉินผ่าน LINE BAAC Family เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19