สินเชื่อ SMEs มีที่ มีเงิน

เปิดรายละเอียด โครงการ สินเชื่อ SMEs มีที่ มีเงิน ของออมสิน ปลอดชำระเงินต้นสูงสุด 2 ปี

ธนาคารออมสินได้มีโครงการ สินเชื่อ SMEs มีที่ มีเงิน เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนกิจการ หรือนำไปไถ่ถอนสัญญาขายฝาก ใช้ที่ดินเป็นหลักประกัน

เปิดรายละเอียด สินเชื่อ SMEs มีที่ มีเงิน และ สินเชื่อ GSB Smooth Biz ของออมสิน กู้สูงสุด 10 ปี ไม่ต้องตรวจเครดิตบูโร

สินเชื่อ SMEs มีที่ มีเงิน —- ธนาคารออมสิน ได้ร่วมมือกับหอการค้าไทย เปิดสินเชื่อให้ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมในโครงการสินเชื่อ