สีดอเพชร ชมพู

ช้างป่าสีดอถึงรพ.ช้างลำปางแล้ว

ช้างป่า”สีดอเพชร ชมพู”ถึงมือหมอลำปางแล้ว ใช้เวลาเดินทางกว่า 10 ชม.ด้านทีมแพทย์เตรียมพร้อมดูแล เมื่อเช้ามืดที่ผ่านมาช้างป่าสีดอ หรือ สีดอเพ […]