สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์

“สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์” อธิการ สจล. นักสร้างความเปลี่ยนแปลง | เติมพลังบวก EP.1

สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ที่นอกจากจะหน้าตาดีแล้วยังมักจะโชว์ความ มีวิสัยทัศน์ก้าวไกล