สุดแปลกวัดดังอ่างทองสร้างเมรุแฝด

ฝืนความเชื่อ เอาความสะดวก สร้างเมรุแฝด

สุดแปลกวัดดังอ่างทองสร้างเมรุแฝดเพื่อความสะดวกของชาวบ้าน  เจ้าอาวาสวัด เผย ไม่มีคำสอนทางพุทธศาสนาห้าม