สุนัขทรงเลี้ยง

ร.10 พระราชทานสุนัขทรงเลี้ยง 9 สุนัขโชว์ในงานมหกรรมสัตว์เลี้ยงครั้งที่ 15

ร.10 พระราชทานสุนัขทรงเลี้ยง 9 สุนัขโชว์ในงานมหกรรมสัตว์เลี้ยงครั้งที่ 15 ตลาดกลางปลาสวยงามและสัตว์เลี้ยง (ฟิชวิลเลจ) อำเภอบ้านโป่ง ราชบุรี

สุนัขทรงเลี้ยง ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9

ภาพที่ประชาชนอย่างเราเห็นจนคุ้นตา และอยู่ในความทรงจำเรื่อยมา คือ ภาพในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงมีความรักและพระเมตตาต่อบรรดาสัตว์น้อยใหญ่ทั่วทุกหนแห่ง รวมถึง […]