สุนัขทรงเลี้ยง

สุนัขทรงเลี้ยง ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9

ภาพที่ประชาชนอย่างเราเห็นจนคุ้นตา และอยู่ในความทรงจำเรื่อยมา คือ ภาพในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงมีความรักและพระเมตตาต่อบรรดาสัตว์น้อยใหญ่ทั่วทุกหนแห่ง รวมถึง […]