สุนัขลายแปลก

หมาต่างดาว? นครมุมไบวุ่นพบหมาสีฟ้าเดินเพ่นพ่านกลางถนนสาธารณะ

ประชาชนในนครมุมไบ ประเทศอินเดีย แตกตื่นพอสมควรเมื่อเห็นสุนัขประหลาดมีสีฟ้าทั้งตัวเดินไปตามถนนหนทาง ซึ่งรายงานระบุว่าพวกมันถูกสารเคมีที่ถูกปล่อยลงแม่น้ […]