สุรยุทธ์

พระบรมราชการโองการ โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง สุรยุทธ์ จุลานนท์ เป็นประธานองคมนตรี

สุรยุทธ์ จุลานนท์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระบรมราชการโองการ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง สุรยุทธ์ จุลานนท์ เป็นประธานองคมนตรี เมื่อวันที่ 4 ม.ค. ราชกิจจานุเบกษา