สุราษฎร์ธานีน้ำท่วม

แม่น้ำตาปี เอ่อท่วมบ้านยูงงาม 30 ครัวเรือนจมบาดาล!!

แม่น้ำตาปี เอ่อท่วมบ้านยูงงาม 30 ครัวเรือน มวลน้ำจากแม่น้ำตาปีเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านยูงงาม ม.5 ต.ท่าชี อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ฯ ซึ่งเป็นพื้นที่