สุริยัณห์ หงษ์วิไล

ศาลยุติธรรม ยุค New Normal อ่านฎีกาผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์

ศาลยุติธรรม ยุค New Normal อ่านฎีกาผ่านระบบคอนเฟอร์เรนซ์ สายตรง ถึงเรือนจำ ครั้งแรก ยกระดับเข้าถึงความยุติธรรมแก่จำเลย นายสุริยัณห์ หงษ์วิไล โฆษกศาลยุติธรรม