สุรเกียรติ์ เสถียรไทย

สุรเกียรติ์ ชี้! ความร่วมมือเอเชีย จำเป็นต่อการค้า ,เทคโนโลยี หลังโควิด

เว็บไซต์ซินหัวไทย รายงานว่า ดร. สุรเกียรติ์ เสถียรไทย อดีตรองนายกรัฐมนตรีไทย ร่วมแสดงความคิดเห็นในประชุมสันติภาพโลก (World Peace Forum) ปี 2020