Tag: สุเทพ

มติเอกฉันท์! ชี้มูลความผิด “สุเทพ” โครงการก่อสร้างแฟลตข้าราชการ

06 สิงหาคม 2562

นายวรวิทย์ สุขบุญ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) แถลงข่าว ที่ประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติเอกฉันท์ชี้มูลความผิดให้การกระทำของนายสุเทพ เทือกสุบรรณ มีมูลความผิดทางอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 และการกระทำของ พล.ต.อ.ปทีป ตันประเสริฐ มีมูลความผิดทางอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 และมีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง ตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 มาตรา 79 (1) (5) และ (6) คณะกรรมการ ป.ป.ช.ยังได้มีมติเอกฉันท์ชี้มูลความผิดนายสุเทพ เทือกสุบรรณ กรณีการอนุมัติโครงการก่อสร้างแฟลตที่พักข้าราชการตำรวจ 163 แห่ …

อ่านรายละเอียด

ข่าวแนะนำอื่นๆ