สุไหงปาดี – โต๊ะเด็ง

เกิดเหตุระเบิดรางรถไฟสายใต้ ช่วง สุไหงปาดี – โต๊ะเด็ง

27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 06.58 น.เกิดเหตุระเบิดรางรถไฟสายใต้ ช่วง สุไหงปาดี – โต๊ะเด็ง เป็นเหตุทำให้รางรถไฟฉีกขาดเสียหาย เบื้องต้นทำให้ ขบวนรถท้องถิ่นที่ 448