สูตรวัคซีนคนไทย

อัปเดตล่าสุด! สูตรวัคซีนคนไทย เพิ่มสูตรไขว้ ซิโนแวค-ไฟเซอร์ แนะเด็ก 12-18 ปี ฉีดไฟเซอร์

อัปเดตล่าสุด! สูตรวัคซีนคนไทย โดยมติของคณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค เพิ่มสูตรไขว้ ซิโนแวค-ไฟเซอร์ แนะเด็ก 12-18 ปี ฉีดไฟเซอร์