สเปรย์

เหตุการณ์ ชายหญิง 2 คน กำลังใช้สเปรย์พ่นกำแพง ขณะกลุ่มราษฎร ชุมนุมเมื่อค่ำ วันที่ 14 พ.ย.

เหตุการณ์ ชายหญิง 2 คน กำลัง ใช้สเปรย์พ่นกำแพง ขณะกลุ่มราษฎร ชุมนุมเมื่อค่ำ วันที่ 14 พ.ย. กลุ่มผู้ชุมนุม 2 คน ชาย-หญิง กำลังสลับกันพ่นข้อความบนพนังกำ […]