สเปรย์พริกไทย

นายกเทศมนตรี เมืองพอร์ทแลนด์ฉีดสเปรย์พริกไทย ใส่หน้าคนที่มาต่อว่าเรื่องไม่ใส่ หน้ากากอนามัย

นายเท็ด วีลเลอร์ นายกเทศมนตรีเมืองพอร์ทแลนด์ ในรัฐออเรกอนของสหรัฐฯได้ฉีด สเปรย์พริกไทย ใส่ผู้ชายคนหนึ่ง ที่เข้ามาต่อว่