สแกนม่านตา

ไทยไฮเทค พาสปอร์ตรุ่นใหม่ “สแกนม่านตา” ยื่นคำร้องไม่เกิน12นาที

ไทยเตรียมคลอด พาสปอร์ตรุ่นใหม่ เริ่มกลางปี 2563 ใช้เทคโนโลยีทันสมัย “สแกนม่านตา” พร้อมลดระยะเวลายื่นคำร้อง ไม่เกิน 12 นาที