ส่งกล่องยังชีพ!

ส่งกล่องยังชีพ! ช่วย13ชีวิตถ้ำหลวง เปิดจดหมายทีมค้นหา หลังหย่อนอาหารลงปล่อง

ส่งกล่องยังชีพ! ผู้บัญชาการสำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ เผย เจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติการหย่อนกล่องช่วยเหลือ 13 ชีวิต ถ้ำหลวง แล้ว 20 กล่อง จากปล่องถ้ำต้นน้ำ พร้อมใส่แผนที่มาร์คจุดลงไปด้วย พร้อมกระดาษข้อความแนวปฏิบัติให้ 13 ชีวิตรู้ หลังพบกล่องดังกล่าว