ส่งก๊าซ

6 วิธีปฏิบัติ สำหรับประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณแนว ท่อส่งก๊าซ

ท่อส่งก๊าซ : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข แนะวิธีปฏิบัติและข้อสังเกตเมื่อเกิดก๊าซรั่วไหล สำหรับประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณ