ส่งของปีใหม่

ไปรษณีย์ไทย ส่งฟรีรับปีใหม่ เชิญมอบสิ่งของช่วยโรงเรียนตชด.

ไปรษณีย์ไทย ชวนคนไทยร่วมแคมเปญ “ส่งสุข ส่งฟรี ปีใหม่ 2563” บริจาคสิ่งของ อุปกรณ์การเรียนให้โรงเรียนตชด. 218 แห่ง ส่งฟรีทั่วประเทศ