ส่งของ19บาท

ไปรษณีย์ไทย ตั้งรับ อีคอมเมิร์ซ ช่วยประชาชน ส่งของ 19 บาท สะอาดปลอดโควิด

ไปรษณีย์ไทย เตรียมปรับตัว รับธรุกิจอีคอมเมิร์ซ ช่วยประชาชนสู้โควิดด้วยบริการ ยิ้มสู้-19 ส่งของ 19 บาท/ชิ้น ไม่เกิน 1 กิโลกรัม ทั้งใน และนอกประเทศ