ส่งมอบฝายมีชีวิต

จ.สุโขทัย ส่งมอบฝายมีชีวิตให้ประชาชนแก้ปัญหา ปชช.ขาดแคลนน้ำ

พล.ต.ทรงวุฒิ จิตตานนท์ ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จ.สุโขทัย เป็นประธานในพิธีส่งมอบฝายมีชีวิต ตามโครงการช่วยเหลือประชาชนของ ศปป.กอ.รมน.ภา […]