ส่งเสริมการจ้างงาน

โอกาสทองมาแล้ว! กระทรวง อว. จ่อจ้างงาน 5 เดือน คนตกงานจาก โควิด รายได้ดี

โควิด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ เปิดเผยว่า อว.จัดโครงการ อว. สร้างงาน สำหรับประชาชนที่ว่างงาน

ไทย – ลาว ร่วมลงนาม MOA ส่งเสริมการจ้างงาน ขับเคลื่อนความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

“รัฐมนตรีแรงงาน” ลงนามข้อตกลงว่าด้วยการจ้างงานระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลลาว ตอบสนองความต้องการแรงงาน หวังคุ้มครองสิทธิแรงงานตามหลักสากล พร้ […]