ส่วนบุคคล

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ เผยแพร่ข้อมูลผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต โทษคุก 1 ปี มีผล 27 พค. นี้

เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เริ่มมีผลบังคับใช้ 27 พฤษภาคม 2563 นี้ เนื่องจากข้อมูล