ส่วนผสมในยาสีฟัน

เลือก ‘ยาสีฟัน’ อย่าลืม! เช็กส่วนผสมบนฉลาก

ปัจจุบันของใช้ต่างๆ ที่จำเป็นในชีวิตประจำวันมักมีการ ‘แข่ง’ กันออกผลิตภัณฑ์ใหม่มายั่วใจผู้บริโภคอยู่เรื่อยๆ ค่ะ ‘ยาสีฟัน’ ก็เช่นกัน…มักมีสูตรใหม […]