ส้รางอุโมงค์ผันน้ำ

กรมชลฯลุย สร้างอุโมงผันน้ำ คืบหน้า40% เร่งให้เสร็จตามกำหนดหลังเจาะ2ฝั่งทะลุถึงกันแล้ว

นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า โครงการเพิ่มปริมาณน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำให้แก่เขื่อนแม่กวงฯ