ส.ค.นี้ยกเลิกใช้สำเนาบัตรปชช

 Thailand 4.0  ส.ค.นี้! ไม่ต้องใช้แล้ว “สำเนาทะเบียนบ้าน-สำเนาบัตรประชาชน”

 Thailand 4.0  ส.ค. นี้ไม่ต้องใช้แล้ว “สำเนาทะเบียนบ้าน-สำเนาบัตรประชาชน” ติดต่อราชการ  ใช้ Application บอกข้อมูล