ส.ค.ส.2564

ในหลวง พระราชทานพรปีใหม่ และ ส.ค.ส.2564 แก่ปวงชนชาวไทย

เมื่อวันที่ 31 ธ.ค.63 ในหลวง พระราชทานพระราชดำรัสแก่ประชาชนชาวไทย เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2564 ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน