ส.ว.อิสระ

ประชุม 60 ส.ว. ล่มไม่เป็นท่า ตกใจหลังเจอกองทัพสื่อ อ้างไม่อยากเปิดเผยตัว

ความเคลื่อนไหวของกลุ่ม ส.ว.อิสระ 60 คน ที่นัดประชุมหารือแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญ แต่ปรากฏว่าเมื่อถึงเวลานัด มี ส.ว.ในกลุ่มเพียง 2