ส.ว.เฉลา

“ส.ว.เฉลา” เดือด! “ประยุทธ์” ผิดอะไร เค้าเสียสละเข้ามาช่วยประชาชนอยู่ดีกินดี

ส.ว.เฉลา เดือด! ออกตัวปกป้อง พลเอกประยุทธ์ นายกรัฐมนตรี โดยกล่าวว่า พลเอกประยุทธ์ ผิดอะไร เค้าเสียสละเข้ามาช่วยประชาชนอยู่ดีกินดี