ส.ส.ติดหนี้นกแอร์

นกแอร์ ทวงเงิน ส.ส.113 คน ค้างค่าตั๋ว สภาฯ ปัด ให้ทวงส.ส.เอง

นกแอร์ ส่งหนังสือทวงเงินถึงสภา ส.ส. 113 คนค้างชำระการจองตั๋วเครื่องบินแล้วไม่เดินทาง เป็นเงินกว่า 3,522,419.53 บาท สภาฯ ปัด ให้ทวงส.ส.เอง