ส.ส.ทั่วประเทศ

กกต.ประกาศแบ่งเขตเลือกตั้ง ส.ส.ทั่วประเทศแล้ว

คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ออกประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง จำนวน ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่แต่ละจังหวัดจะพึงมี และจำนวนเขตเลือกตั้งแบบแบ่ […]