ส.ส.ปัตตานี

“อันวาร์” ยันเคลื่อนไหวหวังให้พรรคเปิดประชุมแก้ปัญหา ปูดมีกก.บห. หลายรายเตรียมลาออก

“อันวาร์ สาและ” ยันเคลื่อนไหวให้สมาชิกพรรคเปิดประชุมเพื่อแก้ไขปัญหา ปูดมีกก.บห. หลายรายเตรียมลาออก ชี้อยากให้นายกรัฐมนตรีแก้ปัญหาต่อ