ส.ส.พิษณุโลก

นิยม จี้รัฐบาลเยียวยาเกษตรกรให้ทั่วถึง

วันที่ 11 พฤษภาคม 2563 นิยม ช่างพินิจ ส.ส.พิษณุโลก พรรคเพื่อไทย เปิดเผยว่าเห็นด้วยกับมาตรการเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการ