ส.ส. แบบแบ่งเขต

ส.ส. 500 คน มาจากไหน? | ตอนที่ 2

ส.ส. 500 คนมาจากไหน ? การเลือกตั้ง ส.ส. ตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน กำหนดให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเข้าคูหากาบัตรใบเดียว ได้ทั้ง ส.ส. แบบแบ่งเขต และ ส.ส. บั […]