หกล้ม

กรมการแพทย์แนะวิธีป้องกันการหกล้มใน ผู้สูงอายุ อันตราย

ผู้สูงอายุ วันที่ 3 มกราคม 2562 นายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เผยว่า ปัญหาหกล้มในผู้สูงอายุมีอันตรายกว่าคนวัยอื่นๆ และผู้สูงอายุมีความ